​  

Matrice- og rullerenovering​

På vores værksted foretager vi renovering af såvel matricer som ruller til mange typer pillepressere.

Matricerenovering

Matricernes hulbane slibes, således at den cylindriske overflade afrettes. Herefter undersænkes hullerne og matricen renses for piller og evt. jern, inden den leveres tilbage til kunden.

Efter en total renovering af matricen, vil den normalt have samme kapacitet pr. time, og den vil normalt kunne producere 90 – 95% af mængden.

Matricen vil under normale omstændigheder kunne renoves 2 – 3 gange.​

Rullerenovering

Såfremt rullerne har et pænt slidmønster, vil de kunne slibes, ellers foretages en udskiftning af rulleskallen. Skal rulleskallen skiftet, skilles hele rullen ad og evt. defekte dele udskiftes inden rullen igen samles og smøres op, så den igen er klar til brug.

Ring for nærmere information om vores hente-/bringekoncept.​

PREBEN FROM A/S | Egelandsvej 7, 7000 Fredericia

Tlf.: 7586 0477 | E-mail: info@from-as.dk | CVR: 30823923